Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng: Không thể loại bỏ chung cư mini

Theo Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nên thừa nhận chung cư mini là một thực thể của xã hội dù còn tồn tại nhiều bất cập. Hãy áp dụng quản lý nghiêm ngặt thay vì cấm.

BÌNH LUẬN (0)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM