“Lạm dụng xá lợi tóc kêu gọi cúng dường sẽ xảy ra những hệ lụy”

TS Nguyễn Ngọc Mai - Nhà nghiên cứu cho rằng: Lạm dụng xá lợi tóc để kêu gọi cúng dường một cách phi nhân văn, phản khoa học sẽ xảy ra những hệ lụy.

BÌNH LUẬN (0)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM